Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Institutet för hälsa och välfärds statistik Preliminär statistik över utkomststöd har ändrats till Utgifter för utkomststöd.

 


Senast uppdaterad 8.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för utkomststöd [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimttenn/toimttenn_2012-10-08_uut_001_sv.html