Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2015 2016
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 19 698 18 794 20 043 17 813 19 077
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 285 13 237 13 937 12 201 13 856
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 102 13 047 13 689 12 120 13 571
1.1.2
Lönebearbetning i utlandet och trepartshandel
184 190 249 81 285
1.2 Tjänster totalt 5 413 5 557 6 106 5 612 5 221
1.2.1 Produktionstjänster 377 365 395 388 315
1.2.2 Transport 653 743 620 670 739
1.2.3 Turism 515 758 482 613 522
1.2.4 Byggande och projektleveranser 426 480 610 285 288
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 122 109 112 115 111
1.2.6
Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans
404 482 702 556 536
1.2.7
Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster
1 814 1 567 1 888 1 775 1 551
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 042 978 1 206 1 154 1 113
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 125 105 130 109 121
1.2.8.2
Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster
260 241 309 326 340
1.2.8.3
Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster
657 632 767 719 651
1.2.9 Övriga tjänster 60 75 91 56 47

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/02/tpulk_2016_02_2016-09-15_tau_001_sv.html