Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2015 2016
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 18 835 18 658 20 355 18 220 19 394
1.1
Varuhandeln enligt betalningsbalansen
12 769 13 032 13 758 12 528 13 411
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 015 13 337 14 155 13 002 13 694
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -77 -80 -79 -64 -65
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -793 -812 -875 -805 -841
1.1.4 Övriga skillnader 676 642 613 447 676
1.2 Tjänster totalt 6 066 5 626 6 597 5 692 5 983
1.2.1 Produktionstjänster 156 178 211 209 219
1.2.2 Transport 1 217 1 205 1 331 1 162 1 217
1.2.3 Turism 1 134 1 136 1 091 977 1 147
1.2.4 Byggande och projektleveranser 374 387 489 208 274
1.2.5
Finansiella tjänster och försäkringstjänster
303 256 304 280 322
1.2.6
Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans
182 203 178 179 214
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster 717 567 786 670 677
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 861 1 598 2 105 1 892 1 795
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 449 389 434 437 386
1.2.8.2
Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster
536 380 634 509 455
1.2.8.3
Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster
876 830 1 037 946 953
1.2.9 Övriga tjänster 123 96 102 115 118

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/02/tpulk_2016_02_2016-09-15_tau_002_sv.html