Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av varor och tjänster enligt betalningsbalansen, mn euro

  1. publicering Föregående publicering (2016-09-15) Senaste publicering (2016-12-15) Revision
Import av varor 2015Q1 13 325 13 227 13 227 -98
2015Q2 12 820 12 769 12 769 -52
2015Q3 12 998 13 032 13 032 34
2015Q4 13 604 13 758 13 758 154
2016Q1 12 499 12 528 12 444 -54
2016Q2 13 411 13 411 13 391 -19
Export av varor 2015Q1 13 439 13 191 13 191 -248
2015Q2 14 435 14 285 14 285 -150
2015Q3 13 475 13 237 13 237 -238
2015Q4 13 920 13 937 13 937 17
2016Q1 12 397 12 201 12 283 -114
2016Q2 13 856 13 856 13 987 131
Import av tjänster 2015Q1 5 675 5 824 5 824 149
2015Q2 5 914 6 066 6 066 151
2015Q3 5 466 5 626 5 626 160
2015Q4 6 185 6 597 6 597 411
2016Q1 5 595 5 692 5 901 306
2016Q2 5 983 5 983 6 255 272
Export av tjänster 2015Q1 5 399 5 428 5 428 29
2015Q2 5 331 5 413 5 413 82
2015Q3 5 410 5 557 5 557 148
2015Q4 5 820 6 106 6 106 287
2016Q1 5 418 5 612 5 586 168
2016Q2 5 221 5 221 5 344 123

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/03/tpulk_2016_03_2016-12-15_rev_001_sv.html