Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2015 2016
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 18 658 20 355 18 345 19 646 18 690
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 032 13 758 12 444 13 391 12 863
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 337 14 155 13 012 13 795 13 250
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -80 -79 -64 -68 -72
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -866 -931 -858 -902 -859
1.1.4 Övriga skillnader 642 613 355 566 544
1.2 Tjänster totalt 5 626 6 597 5 901 6 255 5 826
1.2.1 Produktionstjänster 178 211 197 198 181
1.2.2 Transport 1 205 1 331 1 361 1 410 1 154
1.2.3 Turism 1 136 1 091 977 1 147 1 261
1.2.4 Byggande och projektleveranser 387 489 224 315 254
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 256 304 279 320 253
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans 203 178 183 221 158
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster 567 786 668 673 600
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 598 2 105 1 895 1 853 1 854
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 389 434 437 388 421
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster 380 634 520 513 533
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster 830 1 037 938 952 900
1.2.9 Övriga tjänster 96 102 115 116 111

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/03/tpulk_2016_03_2016-12-15_tau_002_sv.html