Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2015 2016
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 20 025 17 771 19 191 18 621 20 114
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 741 12 095 13 737 13 039 13 839
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 704 12 148 13 646 12 461 13 525
1.1.2 Fabrikslös produktion lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 37 -52 91 578 314
1.2 Tjänster totalt 6 284 5 676 5 454 5 582 6 275
1.2.1 Produktionstjänster 340 305 274 252 321
1.2.2 Transport 704 590 691 707 715
1.2.3 Turism 482 613 522 772 547
1.2.4 Byggande och projektleveranser 627 432 498 568 678
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 112 116 112 116 111
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans 719 560 550 657 694
1.2.7 Telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster 1 970 1 849 1 657 1 401 1 884
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 240 1 131 1 072 1 023 1 235
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 125 103 123 122 127
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster 351 319 322 295 381
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster 764 710 626 606 727
1.2.9 Övriga tjänster 90 79 76 86 90

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/04/tpulk_2016_04_2017-03-15_tau_001_sv.html