Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2015 2016
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
Import Totalt 20 458 18 359 19 544 18 973 20 906
..Europa 16 508 14 917 16 584 15 712 17 253
..EU28 14 389 13 106 14 326 13 537 14 628
......Euroområdet 8 587 7 775 8 462 8 025 8 581
........Nederländerna 1 525 1 398 1 415 1 418 1 628
........Tyskland 2 849 2 622 2 786 2 679 2 822
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 802 5 332 5 864 5 513 6 047
........Storbritannien 854 807 926 738 835
........Sverige 3 280 2 973 3 256 3 188 3 564
....Europa utanför EU 2 120 1 811 2 259 2 175 2 625
........Ryssland 1 407 1 151 1 511 1 507 1 843
..Amerika 1 358 1 114 1 011 1 120 1 313
........Förenta Staterna (USA) 944 712 734 724 886
..Afrika 149 143 174 155 133
..Asien 1 710 1 685 1 455 1 692 1 732
........Kina 712 664 608 765 631
..Övriga och okänd 733 500 319 294 475
Export Totalt 20 025 17 771 19 191 18 621 20 114
..Europa 13 491 12 044 13 054 12 466 13 621
..EU28 11 065 10 020 10 805 10 236 11 168
......Euroområdet 6 423 5 822 6 340 5 781 6 476
........Nederländerna 1 013 1 017 906 947 1 176
........Tyskland 1 758 1 527 2 032 1 536 1 802
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 642 4 198 4 465 4 455 4 692
........Storbritannien 1 134 977 958 1 004 985
........Sverige 2 505 2 198 2 399 2 474 2 609
....Europa utanför EU 2 426 2 024 2 250 2 230 2 453
........Ryssland 1 093 808 777 871 1 069
..Amerika 2 341 2 231 2 324 2 386 2 606
........Förenta Staterna (USA) 1 556 1 681 1 681 1 734 1 749
..Afrika 484 426 483 420 473
..Asien 3 098 2 868 3 112 3 121 3 182
........Kina 814 814 969 965 1 028
..Övriga och okänd 611 202 217 227 231

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/04/tpulk_2016_04_2017-03-15_tau_003_sv.html