Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 18 359 19 544 18 973 20 906 20 262
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 12 387 13 154 12 738 13 848 13 978
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 041 13 838 13 332 14 458 14 995
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -69 -71 -69 -79 -478
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -860 -905 -865 -936 -903
1.1.4 Övriga skillnader 274 292 340 405 364
1.2 Tjänster totalt 5 972 6 390 6 235 7 058 6 284
1.2.1 Produktionstjänster 268 269 251 282 284
1.2.2 Transport 1 131 1 198 1 151 1 287 1 185
1.2.3 Turism 977 1 147 1 261 1 287 1 012
1.2.4 Byggande och projektleveranser 294 406 413 448 386
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 281 321 254 347 310
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans 186 249 174 227 189
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster 689 694 616 848 773
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 984 1 941 1 948 2 160 1 958
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 438 389 423 415 429
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster 540 532 557 579 501
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster 1 006 1 020 968 1 166 1 028
1.2.9 Övriga tjänster 163 164 167 172 187

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/01/tpulk_2017_01_2017-06-21_tau_002_sv.html