Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2016 2017
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
Import Totalt 18 359 19 544 18 973 20 906 20 262
..Europa 14 917 16 584 15 712 17 253 16 766
..EU28 13 106 14 326 13 537 14 628 14 032
......Euroområdet 7 775 8 462 8 025 8 581 8 324
........Nederländerna 1 398 1 415 1 418 1 628 1 625
........Tyskland 2 622 2 786 2 679 2 822 2 752
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 332 5 864 5 513 6 047 5 708
........Storbritannien 807 926 738 835 835
........Sverige 2 973 3 256 3 188 3 564 3 305
....Europa utanför EU 1 811 2 259 2 175 2 625 2 734
........Ryssland 1 151 1 511 1 507 1 843 1 900
..Amerika 1 114 1 011 1 120 1 313 1 175
........Förenta Staterna (USA) 712 734 724 886 824
..Afrika 143 174 155 133 135
..Asien 1 685 1 455 1 692 1 732 1 896
........Kina 664 608 765 631 694
..Övriga och okänd 500 319 294 475 290
Export Totalt 17 771 19 191 18 621 20 114 20 361
..Europa 12 044 13 054 12 466 13 621 13 929
..EU28 10 020 10 805 10 236 11 168 11 523
......Euroområdet 5 822 6 340 5 781 6 476 6 841
........Nederländerna 1 017 906 947 1 176 1 310
........Tyskland 1 527 2 032 1 536 1 802 1 552
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 198 4 465 4 455 4 692 4 682
........Storbritannien 977 958 1 004 985 1 003
........Sverige 2 198 2 399 2 474 2 609 2 487
....Europa utanför EU 2 024 2 250 2 230 2 453 2 407
........Ryssland 808 777 871 1 069 1 009
..Amerika 2 231 2 324 2 386 2 606 2 346
........Förenta Staterna (USA) 1 681 1 681 1 734 1 749 1 689
..Afrika 426 483 420 473 399
..Asien 2 868 3 112 3 121 3 182 3 400
........Kina 814 969 965 1 028 1 141
..Övriga och okänd 202 217 227 231 287

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/01/tpulk_2017_01_2017-06-21_tau_003_sv.html