Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 19 464 18 881 20 396 20 633 21 697
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 783 13 065 13 907 14 625 15 514
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 652 12 476 13 601 14 462 15 192
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 131 589 306 163 322
1.2 Tjänster totalt 5 681 5 816 6 489 6 008 6 184
1.2.1 Bearbetningstjänster 296 282 342 324 351
1.2.2 Transport 841 874 842 806 945
1.2.3 Resor 526 775 550 666 561
1.2.4 Byggande och projektleveranser 484 535 693 545 524
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 110 109 101 92 96
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 566 679 698 582 716
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 676 1 409 1 890 1 734 1 715
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 065 1 035 1 239 1 140 1 135
1.2.8.1 Forskning och utveckling 140 135 146 136 153
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 316 294 404 376 357
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 609 606 690 629 625
1.2.9 Övriga tjänster 117 120 134 118 141

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/02/tpulk_2017_02_2017-09-22_tau_001_sv.html