Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2017 2018
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
Import Totalt 21 529 20 979 22 502 21 637 22 506
..Europa 17 018 16 532 17 449 16 770 17 608
..EU28 14 116 13 542 14 499 13 394 14 474
......Euroområdet 8 729 8 122 8 702 8 129 8 811
........Nederländerna 1 173 1 128 1 214 1 201 1 338
........Tyskland 2 629 2 630 2 938 2 529 2 763
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 388 5 419 5 797 5 265 5 663
........Storbritannien 977 940 1 016 930 992
........Sverige 2 582 2 625 2 876 2 636 2 768
....Europa utanför EU 2 901 2 990 2 949 3 376 3 134
........Ryssland 1 818 1 735 1 847 2 191 2 020
..Amerika 1 400 1 244 1 544 1 357 1 501
........Förenta Staterna (USA) 946 795 970 874 1 033
..Afrika 178 178 257 325 394
..Asien 2 835 2 940 3 139 3 081 2 890
........Kina 1 234 1 350 1 372 1 237 1 254
..Övriga och okänd 98 85 114 105 113
Export Totalt 21 448 21 192 22 874 21 614 22 774
..Europa 14 644 14 325 15 467 14 599 15 425
..EU28 12 163 11 660 12 431 12 112 12 844
......Euroområdet 7 317 6 999 7 277 7 020 7 658
........Nederländerna 1 194 1 203 1 159 1 375 1 176
........Tyskland 2 057 1 895 1 919 1 628 2 478
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 846 4 662 5 153 5 092 5 186
........Storbritannien 1 007 1 036 1 207 1 096 1 109
........Sverige 2 680 2 507 2 783 2 746 2 820
....Europa utanför EU 2 481 2 665 3 036 2 486 2 581
........Ryssland 1 104 1 255 1 241 1 029 1 045
..Amerika 2 677 2 385 2 534 2 361 2 690
........Förenta Staterna (USA) 2 010 1 780 1 914 1 788 1 973
..Afrika 419 495 649 767 602
..Asien 3 428 3 671 3 850 3 494 3 646
........Kina 1 065 965 942 1 017 999
..Övriga och okänd 280 315 374 393 410

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/02/tpulk_2018_02_2018-09-14_tau_003_sv.html