Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 874 21 975 22 850 22 126 24 056
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 397 15 403 16 283 15 294 16 183
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 415 15 528 16 487 15 343 16 485
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -18 -126 -204 -49 -302
1.2 Tjänster totalt 7 477 6 572 6 567 6 832 7 873
1.2.1 Bearbetningstjänster 428 397 414 379 452
1.2.2 Transport 910 929 1 045 1 208 1 013
1.2.3 Resor 662 806 622 928 698
1.2.4 Byggande och projektleveranser 700 583 547 486 740
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 114 86 88 82 102
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 945 641 697 690 887
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 854 1 663 1 614 1 595 2 069
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 709 1 304 1 369 1 326 1 746
1.2.8.1 Forskning och utveckling 517 170 193 154 208
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 449 437 481 497 663
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 743 697 694 675 875
1.2.9 Övriga tjänster 155 164 171 138 166

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/04/tpulk_2018_04_2019-03-15_tau_001_sv.html