Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2017 2018
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
Import Totalt 22 503 22 002 22 823 22 691 24 812
..Europa 17 450 17 125 18 026 17 722 19 366
..EU28 14 500 13 704 14 846 14 038 15 766
......Euroområdet 8 703 8 459 9 046 8 325 9 338
........Nederländerna 1 214 1 209 1 389 1 250 1 404
........Tyskland 2 938 2 736 2 814 2 609 2 861
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 797 5 246 5 801 5 714 6 428
........Storbritannien 1 017 948 1 029 956 1 024
........Sverige 2 876 2 591 2 817 2 823 3 227
....Europa utanför EU 2 950 3 421 3 179 3 683 3 600
........Ryssland 1 847 2 229 2 079 2 414 2 254
..Amerika 1 544 1 320 1 452 1 511 1 672
........Förenta Staterna (USA) 971 875 966 1 066 1 107
..Afrika 257 355 326 282 268
..Asien 3 139 3 103 2 911 3 069 3 310
........Kina 1 372 1 235 1 269 1 385 1 476
..Övriga och okänd 114 99 108 108 197
Export Totalt 22 874 21 975 22 850 22 126 24 056
..Europa 15 467 14 889 15 465 14 760 16 408
..EU28 12 431 12 279 12 859 12 197 13 557
......Euroområdet 7 277 7 207 7 653 7 020 7 831
........Nederländerna 1 159 1 357 1 233 1 330 1 512
........Tyskland 1 919 1 853 2 458 1 784 1 945
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 153 5 072 5 207 5 177 5 725
........Storbritannien 1 207 1 092 1 110 1 033 1 232
........Sverige 2 783 2 722 2 848 2 835 3 097
....Europa utanför EU 3 037 2 610 2 605 2 563 2 852
........Ryssland 1 241 1 100 1 105 1 138 1 279
..Amerika 2 534 2 365 2 616 2 688 2 806
........Förenta Staterna (USA) 1 914 1 801 1 891 2 008 2 032
..Afrika 649 767 570 557 656
..Asien 3 850 3 520 3 720 3 698 3 678
........Kina 942 1 016 1 099 1 061 1 032
..Övriga och okänd 374 434 479 423 508

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/04/tpulk_2018_04_2019-03-15_tau_003_sv.html