Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 898 22 779 22 099 24 103 23 017
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 326 16 213 15 267 16 230 15 977
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 452 16 416 15 316 16 532 16 377
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -126 -204 -49 -302 -400
1.2 Tjänster totalt 6 572 6 567 6 832 7 873 7 040
1.2.1 Bearbetningstjänster 397 414 379 452 426
1.2.2 Transport 929 1 045 1 208 1 013 920
1.2.3 Resor 806 622 928 698 808
1.2.4 Byggande och projektleveranser 583 547 486 740 738
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 86 88 82 102 82
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 641 697 690 887 671
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 663 1 614 1 595 2 069 1 970
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 304 1 369 1 326 1 746 1 257
1.2.8.1 Forskning och utveckling 170 193 154 208 142
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 437 481 497 663 395
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 697 694 675 875 720
1.2.9 Övriga tjänster 164 171 138 166 168

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/01/tpulk_2019_01_2019-06-14_tau_001_sv.html