Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 025 22 850 22 704 24 830 22 354
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 127 15 349 15 478 16 272 14 858
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 344 16 665 16 359 17 213 16 121
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -680 -805 -400 -412 -766
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -986 -1 005 -991 -1 038 -972
1.1.4 Övriga skillnader 449 494 510 509 474
1.2 Tjänster totalt 6 898 7 501 7 226 8 557 7 496
1.2.1 Bearbetningstjänster 341 352 340 410 372
1.2.2 Transport 1 391 1 514 1 501 1 514 1 413
1.2.3 Resor 1 063 1 383 1 404 1 301 1 078
1.2.4 Byggande och projektleveranser 382 405 352 520 387
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 222 225 217 329 319
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 275 223 203 232 248
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 875 982 827 1 098 1 115
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 137 2 203 2 173 2 921 2 346
1.2.8.1 Forskning och utveckling 465 396 386 573 440
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 544 597 573 784 646
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 128 1 210 1 214 1 564 1 261
1.2.9 Övriga tjänster 212 215 210 231 216

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/01/tpulk_2019_01_2019-06-14_tau_002_sv.html