Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2018 2019
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
Import Totalt 22 025 22 850 22 704 24 830 22 354
..Europa 17 145 18 059 17 736 19 372 17 403
..EU28 13 720 14 874 14 056 15 802 14 143
......Euroområdet 8 471 9 068 8 347 9 365 8 569
........Nederländerna 1 212 1 390 1 249 1 408 1 213
........Tyskland 2 743 2 827 2 616 2 869 2 584
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 249 5 806 5 709 6 437 5 574
........Storbritannien 948 1 028 957 1 022 1 004
........Sverige 2 592 2 821 2 818 3 235 2 746
....Europa utanför EU 3 425 3 185 3 680 3 570 3 260
........Ryssland 2 233 2 085 2 409 2 222 2 233
..Amerika 1 322 1 454 1 515 1 678 1 570
........Förenta Staterna (USA) 876 968 1 069 1 112 1 040
..Afrika 355 313 271 269 216
..Asien 3 104 2 914 3 074 3 313 3 061
........Kina 1 235 1 269 1 387 1 477 1 288
..Övriga och okänd 99 109 108 198 104
Export Totalt 21 898 22 779 22 099 24 103 23 017
..Europa 14 887 15 457 14 764 16 430 15 530
..EU28 12 276 12 851 12 200 13 581 13 005
......Euroområdet 7 207 7 648 7 022 7 847 7 897
........Nederländerna 1 359 1 234 1 333 1 515 1 338
........Tyskland 1 850 2 453 1 781 1 948 2 359
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 069 5 203 5 179 5 733 5 108
........Storbritannien 1 093 1 113 1 036 1 229 1 066
........Sverige 2 718 2 842 2 832 3 105 2 784
....Europa utanför EU 2 611 2 605 2 563 2 849 2 525
........Ryssland 1 100 1 105 1 138 1 278 1 062
..Amerika 2 365 2 616 2 689 2 811 2 902
........Förenta Staterna (USA) 1 801 1 891 2 010 2 037 2 220
..Afrika 767 570 557 658 543
..Asien 3 520 3 720 3 699 3 691 3 665
........Kina 1 016 1 099 1 062 1 034 1 118
..Övriga och okänd 360 417 391 512 378

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/01/tpulk_2019_01_2019-06-14_tau_003_sv.html