Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 23 794 23 349 23 518 23 610 25 491
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 16 203 16 358 15 794 15 595 17 099
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 536 16 479 16 586 15 454 16 413
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -333 -121 -792 141 686
1.2 Tjänster totalt 7 591 6 991 7 723 8 015 8 392
1.2.1 Bearbetningstjänster 493 418 434 360 449
1.2.2 Transport 1 030 967 1 131 1 253 1 077
1.2.3 Resor 715 815 673 979 733
1.2.4 Byggande 93 51 60 82 64
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 144 128 152 136 154
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 899 673 1 112 642 742
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 150 2 311 2 700 3 093 3 408
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 863 1 462 1 278 1 315 1 601
1.2.8.1 Forskning och utveckling 213 147 193 208 184
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 633 411 365 368 471
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 017 903 720 739 946
1.2.9 Övriga tjänster 204 166 183 156 163

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/04/tpulk_2019_04_2020-03-20_tau_001_sv.html