Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 24 609 23 034 23 958 23 457 24 360
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 16 378 15 152 15 941 15 620 15 554
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 17 219 16 177 16 829 16 372 16 279
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -342 -551 -395 -293 -331
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -1 038 -973 -1 019 -977 -977
1.1.4 Övriga skillnader 539 499 526 518 582
1.2 Tjänster totalt 8 230 7 882 8 017 7 836 8 806
1.2.1 Bearbetningstjänster 462 382 374 352 532
1.2.2 Transport 1 595 1 454 1 515 1 499 1 480
1.2.3 Resor 1 301 1 079 1 280 1 409 1 307
1.2.4 Byggande 121 92 90 97 108
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 356 359 376 363 355
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 247 249 223 222 317
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 999 1 109 1 037 915 1 173
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 902 2 935 2 892 2 764 3 304
1.2.8.1 Forskning och utveckling 595 839 805 818 814
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 827 764 728 643 873
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 481 1 332 1 359 1 303 1 617
1.2.9 Övriga tjänster 247 224 229 216 231

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/04/tpulk_2019_04_2020-03-20_tau_002_sv.html