Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2019 2020
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
Import Totalt 23 101 24 048 23 556 24 426 22 210
..Europa 17 900 18 795 18 004 18 667 17 162
..EU28 14 662 15 430 14 682 15 442 14 294
......Euroområdet 8 811 9 502 8 847 9 256 8 629
........Nederländerna 1 258 1 373 1 248 1 251 1 176
........Tyskland 2 662 2 891 2 773 2 947 2 733
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 851 5 928 5 835 6 186 5 665
........Storbritannien 1 031 952 943 1 021 999
........Sverige 2 871 2 854 2 839 3 040 2 790
....Europa utanför EU 3 238 3 364 3 322 3 225 2 869
........Ryssland 2 222 2 248 2 208 2 233 1 800
..Amerika 1 685 1 865 1 794 1 910 1 667
........Förenta Staterna (USA) 1 166 1 337 1 314 1 412 1 193
..Afrika 178 158 152 234 149
..Asien 3 262 3 134 3 512 3 523 3 085
........Kina 1 378 1 382 1 657 1 601 1 405
..Övriga och okänd 77 96 93 93 147
Export Totalt 23 422 23 694 23 705 25 659 21 064
..Europa 15 899 16 189 15 413 16 805 13 766
..EU28 13 357 13 656 12 747 14 102 11 335
......Euroområdet 8 028 8 077 7 362 8 590 6 642
........Nederländerna 1 354 1 283 1 159 1 252 1 279
........Tyskland 2 467 2 140 1 963 2 059 1 776
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 329 5 579 5 385 5 512 4 693
........Storbritannien 1 102 1 112 1 108 1 218 1 053
........Sverige 2 857 3 021 2 888 2 914 2 447
....Europa utanför EU 2 543 2 533 2 666 2 702 2 431
........Ryssland 1 104 1 101 1 142 1 183 1 065
..Amerika 3 069 3 315 2 937 3 704 3 000
........Förenta Staterna (USA) 2 432 2 600 2 106 2 772 2 144
..Afrika 571 516 469 639 406
..Asien 3 557 3 292 4 449 4 069 3 522
........Kina 878 653 1 347 1 097 787
..Övriga och okänd 325 382 436 441 370

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Nina Hiltunen 029 551 3089, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/01/tpulk_2020_01_2020-06-22_tau_003_sv.html