Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2019 2020
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
Import Totalt 23 811 24 635 22 963 19 344 20 214
..Europa 18 205 18 812 17 751 14 800 15 357
..EU27 (2020) 13 830 14 551 13 863 12 062 12 160
......Euroområdet 8 915 9 354 9 085 7 752 7 788
........Nederländerna 1 275 1 275 1 401 1 214 1 157
........Tyskland 2 790 2 978 2 797 2 449 2 548
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 915 5 196 4 778 4 309 4 372
........Sverige 2 857 3 059 2 848 2 481 2 529
....Europa utanför EU 4 375 4 261 3 888 2 738 3 198
........Storbritannien 961 1 021 1 042 804 873
........Ryssland 2 243 2 193 1 757 1 087 1 426
..Amerika 1 810 1 925 1 717 1 484 1 346
........Förenta Staterna (USA) 1 331 1 425 1 236 1 121 1 031
..Afrika 153 227 151 122 145
..Asien 3 521 3 543 3 164 2 847 3 253
........Kina 1 660 1 606 1 404 1 546 1 677
..Övriga och okänd 122 128 180 91 112
Export Totalt 23 702 25 807 21 963 19 554 19 676
..Europa 15 417 16 971 14 425 12 852 13 245
..EU27 (2020) 11 690 13 063 10 805 9 874 10 158
......Euroområdet 7 437 8 720 7 038 6 301 6 592
........Nederländerna 1 166 1 264 1 341 1 124 1 134
........Tyskland 1 960 2 080 1 898 1 646 1 818
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 253 4 343 3 766 3 574 3 566
........Sverige 2 910 3 006 2 581 2 486 2 480
....Europa utanför EU 3 727 3 908 3 620 2 978 3 087
........Storbritannien 1 117 1 231 1 088 774 893
........Ryssland 1 140 1 188 1 012 771 813
..Amerika 2 906 3 619 3 271 2 584 2 578
........Förenta Staterna (USA) 2 088 2 776 2 470 1 735 1 808
..Afrika 470 643 438 489 437
..Asien 4 469 4 130 3 457 3 327 3 113
........Kina 1 359 1 168 921 1 174 979
..Övriga och okänd 440 444 371 302 303

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/03/tpulk_2020_03_2020-12-18_tau_003_sv.html