Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2020 2021
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 595 19 626 19 775 24 508 20 736
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 834 13 976 14 140 16 760 15 184
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 438 13 030 13 784 16 211 14 974
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 396 947 356 549 210
1.2 Tjänster totalt 6 761 5 649 5 635 7 748 5 552
1.2.1 Bearbetningstjänster 385 342 389 513 397
1.2.2 Transport 872 545 583 591 558
1.2.3 Resor 729 54 199 125 83
1.2.4 Byggande 42 36 25 34 22
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 88 102 93 104 88
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 638 656 620 747 603
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 433 2 443 2 446 3 912 2 405
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 423 1 276 1 137 1 564 1 258
1.2.8.1 Forskning och utveckling 255 199 159 207 196
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 358 330 292 461 377
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 810 747 687 896 685
1.2.9 Övriga tjänster 150 195 143 158 138

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/01/tpulk_2021_01_2021-06-18_tau_001_sv.html