Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

2020 2021
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 20 513 21 685 21 633 23 022 24 619
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 166 14 531 15 064 16 076 17 317
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 947 15 547 16 110 17 076 18 142
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -274 -472 -465 -392 -182
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -891 -931 -961 -1 021 -1 078
1.1.4 Övriga skillnader 384 388 381 413 434
1.2 Tjänster totalt 6 347 7 154 6 569 6 946 7 302
1.2.1 Bearbetningstjänster 443 573 478 500 537
1.2.2 Transport 1 121 1 190 1 135 1 276 1 362
1.2.3 Resor 252 119 61 123 438
1.2.4 Byggande 69 71 61 75 67
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 373 392 375 382 387
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 199 308 210 260 177
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 971 1 243 1 176 1 102 1 032
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 665 2 967 2 790 2 952 3 016
1.2.8.1 Forskning och utveckling 757 705 805 778 797
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 625 828 756 795 811
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 282 1 434 1 229 1 379 1 408
1.2.9 Övriga tjänster 254 290 284 277 286

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/03/tpulk_2021_03_2021-12-17_tau_002_sv.html