Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

2020 2021
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
Import Totalt 21 633 21 609 22 940 24 626 28 709
..Europa 16 643 16 604 17 559 18 746 21 891
..EU27 (2020) 13 376 13 050 14 450 14 679 16 738
......Euroområdet 8 405 8 225 9 294 9 248 10 564
........Nederländerna 1 330 1 298 1 527 1 614 1 702
........Tyskland 2 683 2 645 2 974 2 946 3 363
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 971 4 825 5 155 5 431 6 174
........Sverige 2 869 2 807 3 020 3 332 3 747
....Europa utanför EU 3 267 3 554 3 109 4 067 5 154
........Storbritannien 917 806 782 825 989
........Ryssland 1 394 1 842 1 421 1 998 2 894
..Amerika 1 545 1 489 1 641 1 645 1 801
........Förenta Staterna (USA) 1 161 1 126 1 187 1 237 1 331
..Afrika 114 158 180 181 214
..Asien 3 206 3 240 3 441 3 933 4 656
........Kina 1 714 1 631 1 712 1 994 2 460
..Övriga och okänd 125 119 118 121 147
Export Totalt 24 411 20 782 23 006 24 914 29 771
..Europa 15 099 14 184 15 599 16 911 19 929
..EU27 (2020) 11 701 11 055 11 945 13 172 15 745
......Euroområdet 7 544 7 098 7 613 8 563 10 443
........Nederländerna 1 182 1 220 1 291 1 479 1 732
........Tyskland 2 017 1 858 1 936 2 063 2 363
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 157 3 958 4 331 4 608 5 302
........Sverige 2 872 2 695 2 921 3 100 3 654
....Europa utanför EU 3 398 3 128 3 655 3 739 4 183
........Storbritannien 1 058 890 1 056 1 195 1 260
........Ryssland 1 005 953 1 154 1 104 1 198
..Amerika 5 168 2 807 2 991 3 732 5 242
........Förenta Staterna (USA) 4 330 2 028 2 040 2 883 4 215
..Afrika 556 441 582 587 622
..Asien 3 267 3 053 3 499 3 339 3 634
........Kina 1 219 1 124 1 252 1 137 1 211
..Övriga och okänd 322 297 335 344 344

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/04/tpulk_2021_04_2022-03-15_tau_003_sv.html