Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland

Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland. Ändringen påverkar bara siffrorna för varuimporten. I databastabellerna kan man i fortsättningen granska varuimporten både efter ursprungsland och avsändningsland. Ändringarna påverkar inte handeln med tjänster.


Senast uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/tpulk_2018-03-15_uut_001_sv.html