Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.8.2021

Indexet för inköpspriser på produktioninsmedel inom jordbruket steg högre än någonsin under 2000-talet

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 6,9 procent under andra kvartalet år 2021. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 8,6 procent mer och investeringarna 2,9 procent mer än året innan. Alla delindex pekar nu uppåt och totalindexet är högre än någonsin under 2000-talet. Priset på energi steg med en femtedel och återgick till nivån före pandemin redan i början av året. Priserna på gödselmedel steg med 17,3 procent. Den nya gödselperioden inleddes därför med exceptionellt höga priser. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 2:a kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal II/2021 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 107,3 1,9 6,9
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 106,2 2,4 8,6
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 109,9 0,9 2,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2021/02/ttohi_2021_02_2021-08-16_tie_001_sv.html