Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, IV/2021

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 125,5 13,5 27,6
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 108,3 11,0 13,9
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 132,2 9,7 32,9
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 172,5 54,2 111,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,2 -0,2 3,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 106,4 0,8 2,5
206000 DJURFODER 121,5 9,5 21,9
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 107,3 5,3 4,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 128,1 1,4 19,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 109,4 1,5 4,8
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 115,9 2,8 7,9
211000 MATERIAL 116,7 2,9 6,2
211100 MASKINER OCH REDSKAP 115,1 3,9 6,7
211200 TRANSPORTMATERIEL 118,2 2,0 5,7
212000 BYGGNADER 115,3 2,9 11,0
212100 EKONOMIBYGGNADER 115,3 2,9 11,0
219000 ANDRA 108,4 1,2 4,1
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 122,7 10,3 21,5

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, IV/2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2021/04/ttohi_2021_04_2022-02-15_tau_001_sv.html