Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Arbetslöshetsförmåner från FPA

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Arbetslöshetsförmåner från FPA
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Statistiken över det arbetslöshetsskydd som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundskyddet för arbetslösa som betalas av FPA. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas under aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar. Uppgifterna i statistiken grundar sig på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, arbetslöshetsskydd, utkomstskydd för arbetslösa, arbetslöshetsersättningar, arbetslöshetsförmåner, grundtrygghet, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, arbetslöshet, arbetslösa.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetslöshetsförmåner från FPA [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tturvk/index_sv.html