Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2010

Huhtikuun työttömyysaste 9,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 huhtikuussa työttömiä oli 15 000 enemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työttömyysaste kasvoi vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 9,3 prosenttiin. Työllisten määrä väheni 15 000:lla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/04

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/04

Työllisiä oli vuoden 2010 huhtikuussa 2 417 000, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni Lounais-Suomen, Lapin sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 66,9 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden huhtikuusta 0,8 prosenttiyksikköä 67,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,6 prosenttiyksikköä 66,5 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 huhtikuussa 248 000, mikä oli 15 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Vain työttömien miesten määrä lisääntyi.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 9,3 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli huhtikuussa 8,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 1,1 prosenttiyksikköä 10,5 prosenttiin ja naisten työttömyysaste pysyi ennallaan 8 prosentissa. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli huhtikuussa 26,6 prosenttia, mikä oli 2,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,2 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 7,3 prosenttia, ja suurin Lapin aluehallintoviraston alueella, 19 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden määrä kasvoi 19 000:lla, joista naisia oli 15 000.

Huom . Trendien tuoreimpiin lukuihin, jotka perustuvat osittain ennusteisiin, tulee suhtautua varauksella.

Työllisyyden muutokset 2010/04 – 2009/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/04 2009/04 2010/04 - 2009/04
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 040 4 021 0,5
Työvoima yhteensä 2 666 2 666 0,0
Työlliset yhteensä 2 417 2 432 –0,6
– palkansaajat 2 092 2 115 –1,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 317 2,6
Työttömät 248 233 6,4
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 374 1 355 1,4
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 66,9 67,6 –0,7
Työttömyysaste, % 9,3 8,8 0,6
Työvoimaosuus, % 66,0 66,3 –0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2010 lopussa kaikkiaan 264 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 12 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta yhdeksän ELY-keskuksen alueella. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (34 %), Varsinais-Suomessa (21 %), Uudellamaalla (13 %) ja Pirkanmaalla (8 %). Vastaavasti työttömien työnhakijoiden määrä väheni seitsemän ELY-keskuksen alueella; eniten Kainuussa (-13 %) ja Pohjois-Karjalassa (-11 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 26 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli huhtikuun lopussa yhteensä 92 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 40  000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2010/04 – 2009/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/04 2009/04 2010/04 - 2009/04
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 264 252 4,8
– yli vuoden työttömänä olleet 52 40 30,5
Toimenpiteillä yhteensä 92 85 8,1
– tukitoimenpitein työllistetyt 33 35 –6,8
– työvoimakoulutuksessa 38 33 15,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 18 24,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 40 39 4,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.05.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/04/tyti_2010_04_2010-05-25_tie_001_fi.html