Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.8.2013

Työllisiä 43 000 ja työttömiä 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2013 heinäkuussa 43 000 vähemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 64 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heikko työmarkkinatilanne ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Tämä näkyy myös työvoiman ulkopuolella olevien määrän kasvuna. Työttömiä oli vuoden 2013 heinäkuussa 183 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 6,9 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/07

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/07

Työllisiä oli vuoden 2013 heinäkuussa 2 567 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 ja työllisiä naisia 35 000 vähemmän kuin vuoden 2012 heinäkuussa. Työllisten määrä väheni selvästi yksityisellä sektorilla edellisvuoden 2012 heinäkuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 71,7 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden heinäkuusta 0,3 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten 1,8 prosenttiyksikköä 69,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,6 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 heinäkuussa 183 000 (virhemarginaali ±16 000), mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 99 000 ja naisia 84 000 henkeä.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 6,6 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,8 ja naisten 6,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 356 000 ja työttömiä 40 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 396 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 10,1 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 337 000 vuoden 2013 heinäkuussa eli 64 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000.

Työllisyyden muutokset 2012/07 – 2013/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/07 2013/07 2012/07 - 2013/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 075 4 086 0,3
Työvoima yhteensä 2 802 2 749 –1,9
Työlliset 2 610 2 567 –1,7
– palkansaajat 2 270 2 242 –1,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 325 –4,3
Työttömät 192 183 –5,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 273 1 337 5,1
– piilotyöttömät  115 122 6,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,7 71,7 –1,0
Työttömyysaste 6,9 6,6 –0,2
Työvoimaosuus 68,8 67,3 –1,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2013 lopussa kaikkiaan 319 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 43 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden heinäkuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (21 %), Pirkanmaalla (20 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (18 %) sekä Kainuussa (18 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 18 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 92 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 47 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2012/07 – 2013/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/07 2013/07 2012/07 - 2013/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 276 319 15,5
– yli vuoden työttömänä olleet 63 76 20,5
Palveluissa yhteensä 92 92 0,3
– työllistetyt 29 32 8,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 20 21 5,0
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 10 8 –20,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 33 31 –3,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 31 30 –4,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Laatuseloste

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/07/tyti_2013_07_2013-08-20_tie_001_fi.html