Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.1.2015

Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 joulukuussa 232 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla. Työttömyysaste oli vuonna 2014 keskimäärin 8,7 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 8,2 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/12–2014/12, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/12–2014/12, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2014 joulukuussa 2 413 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 12 000 enemmän ja naisia 9 000 vähemmän kuin vuoden 2013 joulukuussa. Työllisten määrä kasvoi hieman julkisella sektorilla ja väheni hieman yksityisellä sektorilla edellisvuoden joulukuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 67,4 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 0,8 prosenttiyksikköä 68,0 prosenttiin. Naisten työllisyysaste oli 66,8 prosenttia, ja se pysyi lähes ennallaan edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 joulukuussa 232 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 128 000 ja naisia 104 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 8,8 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,4 ja naisten 8,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 649 000. Heistä työllisiä oli 238 000 ja työttömiä 59 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 297 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 19,8 prosenttia, mikä oli 3,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2014 joulukuussa 1 455 000 henkeä eli 22 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 138 000, mikä oli 14 000 vähemmän vuoden 2013 joulukuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2013/12 –2014/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/12 2014/12 2013/12 - 2014/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 091 4 100 0,2
Työvoima yhteensä 2 615 2 645 1,1
Työlliset 2 409 2 413 0,1
– palkansaajat 2 084 2 061 –1,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 351 8,0
Työttömät 205 232 13,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 477 1 455 –1,5
– piilotyöttömät  151 138 –9,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,9 67,4 0,5
Työttömyysaste 7,9 8,8 0,9
Työvoimaosuus 63,9 64,5 0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 418 000 henkeä, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (N) toimialalla ja väheni teollisuuden (C) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 223 000 henkeä, mikä oli 20 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2013 loka-joulukuussa. Vuoden 2014 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 1 459 000 henkeä, mikä oli 7 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 148 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2013/IV – 2014/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 625 2 640 0,6
Työlliset yhteensä 2 422 2 418 –0,2
Työttömät yhteensä 203 223 9,7
– miehet 110 126 15,2
– naiset 93 96 3,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 466 1 459 –0,5
– piilotyöttömät  137 148 7,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2014 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2014 keskimäärin 2 447 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 työllisyysaste oli 68,3 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 68,5 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2014 keskimäärin 8,7 prosenttia, ja vuonna 2013 se oli 8,2 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2014 keskimäärin 232 000 henkeä, mikä oli 13 000 enemmän kuin vuonna 2013.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2014 oli 0,2 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013. Työpanoksen määrä työllistä kohti pysyi lähes ennallaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2014 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp . Yleiskatsaus vuoden 2014 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2005–2014 julkaistaan 28.4.2015.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2014 lopussa kaikkiaan 363 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden joulukuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (16 %), Pohjanmaalla (12 %), Satakunnassa (11 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (11 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 38 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 116 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 50 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2013/12–2014/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/12 2014/12 2013/12 - 2014/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 330 363 10,1
– yli vuoden työttömänä olleet 83 99 19,1
Palveluissa yhteensä 111 116 4,6
– työllistetyt 34 35 1,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 24 –10,3
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 10 9 –3,0
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 41 48 18,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 27 30 8,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (729,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tie_001_fi.html