Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2017

Maaliskuun työttömyysaste 9,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 maaliskuussa 260 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 10,1 prosenttia. Työllisiä oli 19 000 enemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,6 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/03–2017/03, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/03–2017/03, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 maaliskuussa 2 439 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 19 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 7 000 vähemmän ja naisia 26 000 enemmän kuin vuoden 2016 maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 68,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden maaliskuusta 0,2 prosenttiyksikköä 69,1 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 1,9 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 maaliskuussa 260 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 149 000 ja naisia 111 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,6 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,7 ja naisten 8,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 632 000. Heistä työllisiä oli 243 000 ja työttömiä 76 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 320 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 23,9 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 maaliskuussa 1 410 000 henkeä eli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 125 000, mikä oli hieman vähemmän vuoden 2016 maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2016/03 – 2017/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 110 4 109 0,0
Työvoima yhteensä 2 694 2 699 0,2
Työlliset 2 420 2 439 0,8
– palkansaajat 2 082 2 119 1,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 339 320 –5,4
Työttömät 273 260 –5,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 416 1 410 –0,4
– piilotyöttömät  127 125 –1,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,0 68,8 0,8
Työttömyysaste 10,1 9,6 –0,5
Työvoimaosuus 65,6 65,7 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 407 000 henkeä, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (M) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli kolme arkipäivää enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa.

Työttömiä oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 248 000 henkeä, mikä oli 7 000 henkeä vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1 454 000 henkeä, mikä oli 5 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 149 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2016/I – 2017/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2016/I 2017/I 2016/I- 2017I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 651 2 655 0,1
Työlliset yhteensä 2 396 2 407 0,4
Työttömät yhteensä 255 248 –2,8
– miehet 140 136 –2,6
– naiset 115 112 –3,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 459 1 454 –0,3
– piilotyöttömät  153 149 –3,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2017 lopussa kaikkiaan 317 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys laski maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–17 %), Pirkanmaalla (–16 %), Etelä-Pohjanmaalla (–14 %) ja Keski-Suomessa (–13 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 127 000 henkilöä, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2016/03–2017/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 351 317 –9,6
– yli vuoden työttömänä olleet 123 112 –8,5
Palveluissa yhteensä 124 127 2,2
– työllistetyt 21 23 9,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 24 –1,8
– työ- ja koulutuskokeilussa 14 13 –8,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 65 67 3,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 52 60 14,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (599,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tie_001_fi.html?ad=notify