Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.2.2018

Tammikuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2018 tammikuussa 238 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 9,2 prosenttia. Työllisiä oli 71 000 enemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 51 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/01–2018/01, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/01–2018/01, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2018 tammikuussa 2 462 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 71 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 31 000 ja naisia 41 000 enemmän kuin vuoden 2017 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden tammikuusta 2,0 prosenttiyksikköä 70,0 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 2,6 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 tammikuussa 238 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 116 000 ja naisia 122 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,4 ja naisten 9,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 624 000. Heistä työllisiä oli 232 000 ja työttömiä 50 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 281 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 17,7 prosenttia, mikä oli 5,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 8,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 tammikuussa 1 425 000 henkeä eli 51 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä  140 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuoden 2017 tammikuussa.

Työllisyyden muutokset 2017/01–2018/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/01 2018/01 2017/01 - 2018/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 125 0,4
Työvoima yhteensä 2 633 2 700 2,6
Työlliset 2 391 2 462 3,0
– palkansaajat 2 076 2 147 3,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 314 315 0,2
Työttömät 242 238 –1,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 475 1 425 –3,4
– piilotyöttömät  162 140 –13,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,0 69,3 2,3
Työttömyysaste 9,2 8,8 –0,4
Työvoimaosuus 64,1 65,5 1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli tammikuun 2018 lopussa kaikkiaan 286 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 57 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–23 %), Satakunnassa (–21 %) ja Pohjanmaalla (–21 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 121 000 henkilöä, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 75 000 uutta avointa työpaikkaa eli 16 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2017/01–2018/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/01 2018/01 2017/01 - 2018/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 343 286 –16,6
– yli vuoden työttömänä olleet 122 90 –26,4
Palveluissa yhteensä 122 121 –0,5
– työllistetyt 22 24 8,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 20 –14,1
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 11 –4,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 65 66 2,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 58 75 27,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/01/tyti_2018_01_2018-02-20_tie_001_fi.html