Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.2.2018

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2018 till 238 000, dvs. 4 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent, medan det var 9,2 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var 71 000 fler än i januari året innan. Det fanns 51 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/01–2018/01, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/01–2018/01, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2018 till 2 462 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 71 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 31 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 41 000 fler än i januari 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 69,3 procent, medan det året innan var 67,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,0 procentenheter till 70,0 procent från januari året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,6 procentenheter till 68,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 70,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2018 till 238 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 4 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 116 000 män och 122 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 8,8 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,4 procent och för kvinnor 9,3 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 624 000. Av dem var 232 000 sysselsatta och 50 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 281 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 17,7 procent, dvs. 5,8 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 8,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2018 till 1 425 000, dvs. 51 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 140 000 dolt arbetslösa , dvs. 22 000 färre än i januari 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/01–2018/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/01 2018/01 2017/01 - 2018/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 125 0,4
Arbetskraft totalt 2 633 2 700 2,6
Sysselsatta 2 391 2 462 3,0
– löntagare 2 076 2 147 3,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 314 315 0,2
Arbetslösa 242 238 –1,7
Ej i arbetskraften 1 475 1 425 –3,4
– dolt arbetslösa 162 140 –13,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,0 69,3 2,3
Relativt arbetslöshetstal 9,2 8,8 –0,4
Relativt arbetskraftstal 64,1 65,5 1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 286 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 57 000 färre än i januari året innan.

Arbetslösheten sjönk i januari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–23 %), Satakunta (–21 %) och i Österbotten (–21 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 121 000 personer, dvs. 1 000 färre än i januari året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 8 000 mindre än i januari året innan. I januari anmäldes 75 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 16 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2017/01–2018/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/01 2018/01 2017/01 - 2018/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 343 286 –16,6
– arbetslösa längre än ett år 122 90 –26,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 122 121 –0,5
– sysselsatta 22 24 8,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 20 –14,1
– i arbets- och utbildningsprövning 12 11 –4,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 66 2,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 58 75 27,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/01/tyti_2018_01_2018-02-20_tie_001_sv.html