Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 21.4.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 260 200 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 260 163 i slutet av mars. Befolkningen ökade under januari-mars med 4 600 personer, vilket är 1 750 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 2 500 födda mera än döda.

Före slutet av mars år 2006 föddes det 14 650 barn, dvs. 600 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 12 200, vilket är 600 personer mindre än under januari-mars 2005. Under januari-mars flyttade 4 750 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 2 650 personer. Inflyttningen ökade med 450 personer, men utflyttningen minskade med 100 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av mars totalt 55 000. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 800 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-mars 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 14 660 12 176 2 484 54 938 4 727 2 628 2 099 4 583 52 560 163
                   
Januari 4 865 4 260 605 20 899 1 743 1 095 648 1 253 52 556 833
Februari 4 625 3 696 929 16 835 1 420 800 620 1 549 52 558 382
Mars 5 170 4 220 950 17 204 1 564 733 831 1 781 52 560 163
                   
1:a kvartalet 14 660 12 176 2 484 54 938 4 727 2 628 2 099 4 583 52 560 163

Källa: Befolkning-och dödsorsakstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,   vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/03/vamuu_2006_03_2006-04-21_tie_001_sv.html