Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 18.5.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 261 650 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 261 674 i slutet av april. Befolkningen ökade under januari-april med 6 100 personer, vilket är 1 550 fler efter förhandsuppgifter än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 3 250 födda mera än döda.

Före slutet av april år 2006 föddes det 19 550 barn, dvs. 700 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 16 350, vilket är 350 personer mindre än under januari-april 2005. Under januari-april flyttade 6 200 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 3 350 personer. Inflyttningen ökade med 450 personer, men utflyttningen minskade med 50 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av april totalt 73 350. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 2 000 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-april 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 19 570 16 326 3 244 73 328 6 188 3 338 2 850 6 094 52 561 674
                   
Januari 4 868 4 264 604 20 900 1 746 1 103 643 1 247 52 556 827
Februari 4 629 3 698 931 16 842 1 421 804 617 1 548 52 558 375
Mars 5 177 4 290 887 17 292 1 617 782 835 1 722 52 560 097
                   
1:a kvartalet 14 674 12 252 2 422 55 034 4 784 2 689 2 095 4 517 52 560 097
                   
April 4 896 4 074 822 18 294 1 404 649 755 1 577 52 561 674

Källa: Befolkning-och dödsorsakstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/04/vamuu_2006_04_2006-05-18_tie_001_sv.html