Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 22.6.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 263 643 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 263 643 i slutet av maj. Befolkningen ökade under januari-maj med 8 050 personer, vilket är 1 950 fler efter slutliga uppgifter än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 4 150 födda mera än döda.

Före slutet av maj år 2006 föddes det 24 600 barn, dvs. 700 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 20 400, vilket är 600 personer mindre än under januari-maj 2005. Under januari-maj flyttade 8 050 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 4 150 personer. Inflyttningen ökade med 400 personer, men utflyttningen minskade med 250 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av maj totalt 98 000. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 3 900 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-maj 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 24 580 20 413 4 167 97 984 8 029 4 133 3 896 8 063 5 263 643
                   
Januari 4 872 4 269 603 20 901 1 748 1 109 639 1 242 5 256 822
Februari 4 632 3 701 931 16 844 1 424 806 618 1 549 5 258 371
Mars 5 183 4 305 878 17 304 1 625 791 834 1 712 5 260 083
                   
1:a kvartalet 14 687 12 275 2 412 55 049 4 797 2 706 2 091 4 503 5 260 083
                   
April 4 910 4 173 737 18 421 1 446 714 732 1 469 5 261 552
Maj 4 983 3 965 1 018 24 514 1 786 713 1 073 2 091 5 263 643

Källa: Befolkning-och dödsorsakstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/05/vamuu_2006_05_2006-06-22_tie_001_sv.html