Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni

Publicerad: 20.7.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 265 926 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 265 926 i slutet av juni. Befolkningen ökade under januari-juni med 10 350 personer, vilket är 1 850 fler efter slutliga uppgifter än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 5 350 födda mera än döda.

Före slutet av juni år 2006 föddes det 29 600 barn, dvs. 900 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 24 250, vilket är 400 personer mindre än under januari-juni 2005. Under januari-juni flyttade 10 050 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 5 040 personer. Inflyttningen ökade med 200 personer, men utflyttningen minskade med 300 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av juni totalt 127 350. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 3 550 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-juni 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 29 609 24 262 5 347 127 350 10 039 5 040 4 999 10 346 5 265 926
                   
Januari 4 874 4 269 605 20 901 1 748 1 116 632 1 237 5 256 817
Februari 4 634 3 701 933 16 844 1 423 810 613 1 546 5 258 363
Mars 5 182 4 306 876 17 305 1 626 792 834 1 710 5 260 073
                   
1:a kvartalet 14 690 12 276 2 414 55 050 4 797 2 718 2 079 4 493 5 260 073
                   
April 4 915 4 181 734 18 428 1 449 721 728 1 462 5 261 535
Maj 4 991 4 015 976 24 592 1 830 756 1 074 2 050 5 263 585
Juni 5 013 3 790 1 223 29 280 1 963 845 1 118 2 341 5 265 926
                   
2:a kvartalet 14 919 11 986 2 933 72 300 5 242 2 322 2 920 5 853 5 265 926

Källa: Befolknings- och dödsorsakstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/06/vamuu_2006_06_2006-07-20_tie_001_sv.html