Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 17.8.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 268 331 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 268 331 i slutet av juli. Befolkningen ökade under januari-juli med 12 750 personer, vilket är 2 200 fler efter slutliga uppgifter än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 6 600 födda mera än döda, förra året 5 200.

Före slutet av juli år 2006 föddes det 34 650 barn, dvs. 900 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 28 050, vilket är 500 personer mindre än under januari-juli 2005. Under januari-juli flyttade 12 050 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 5 900 personer. Inflyttningen ökade med 250 personer, men utflyttningen minskade med 550 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av juli totalt 152 800. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 3 250 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-juli 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 34 658 28 067 6 591 152 824 12 066 5 906 6 160 12 751 5 268 331
                   
Januari 4 874 4 270 604 20 901 1 748 1 117 631 1 235 5 256 815
Februari 4 634 3 701 933 16 844 1 424 810 614 1 547 5 258 362
Mars 5 183 4 307 876 17 305 1 626 796 830 1 706 5 260 068
                   
1:a kvartalet 14 691 12 278 2 413 55 050 4 798 2 723 2 075 4 488 5 260 068
                   
April 4 917 4 182 735 18 429 1 453 722 731 1 466 5 261 534
Maj 4 999 4 024 975 24 597 1 844 763 1 081 2 056 5 263 590
Juni 5 017 3 841 1 176 29 439 2 044 888 1 156 2 332 5 265 922
                   
2:a kvartalet 14 933 12 047 2 886 72 465 5 341 2 373 2 968 5 854 5 265 922
                   
Juli 5 034 3 742 1 292 25 309 1 927 810 1 117 2 409 5 268 331

Källa: Befolknings-och dödsorsakstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/07/vamuu_2006_07_2006-08-17_tie_001_sv.html