Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 21.9.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 270 521 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 270 521 i slutet av augusti. Befolkningen ökade under januari-augusti med 14 950 personer, vilket är 2 200 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 7 850 födda mera än döda, förra året var skillnaden 6 650.

Före slutet av augusti år 2006 föddes det 39 850 barn, dvs. 950 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 32 000, vilket är 300 personer mindre än under januari-augusti 2005. Under januari-augusti flyttade 14 700 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 7 600 personer. Inflyttningen ökade med 300 personer, men utflyttningen minskade med 650 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av augusti totalt 190 700. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 5 300 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-augusti 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 39 833 31 981 7 852 190 680 14 692 7 603 7 089 14 941 5 270 521
                   
Januari 4 874 4 271 603 20 901 1 748 1 118 630 1 233 5 256 813
Februari 4 635 3 702 933 16 844 1 424 810 614 1 547 5 258 360
Mars 5 185 4 307 878 17 305 1 626 797 829 1 707 5 260 067
                   
1:a kvartalet 14 694 12 280 2 414 55 050 4 798 2 725 2 073 4 487 5 260 067
                   
April 4 917 4 184 733 18 432 1 453 726 727 1 460 5 261 527
Maj 5 002 4 025 977 24 600 1 848 765 1 083 2 060 5 263 587
Juni 5 021 3 857 1 164 29 461 2 060 908 1 152 2 316 5 265 903
                   
2:a kvartalet 14 940 12 066 2 874 72 493 5 361 2 399 2 962 5 836 5 265 903
                   
Juli 5 038 3 823 1 215 25 495 2 051 908 1 143 2 358 5 268 261
Augusti 5 161 3 812 1 349 37 642 2 482 1 571 911 2 260 5 270 521

Källa: Befolknings-och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/08/vamuu_2006_08_2006-09-21_tie_001_sv.html