Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 19.10.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 272 770 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 272 770 i slutet av september. Befolkningen ökade under januari-september med 17 200 personer, vilket är 2 400 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 9 150 födda mera än döda. Förra året var skillnaden mellan födda och döda 7 800.

Före slutet av september år 2006 föddes det 44 800 barn, dvs. 900 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 35 650, vilket är 450 personer mindre än under januari-september 2005. Under januari-september flyttade 17 050 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 9 050 personer. Inflyttningen ökade med 400 personer, men utflyttningen minskade med 600 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av september totalt 221 950. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 4 850 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-september 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 44 805 35 631 9 174 221 970 17 062 9 046 8 016 17 190 5 272 770
                   
Januari 4 874 4 271 603 20 901 1 748 1 121 627 1 230 5 256 810
Februari 4 635 3 702 933 16 844 1 424 811 613 1 546 5 258 356
Mars 5 185 4 308 877 17 306 1 626 797 829 1 706 5 260 062
                   
1:a kvartalet 14 694 12 281 2 413 55 051 4 798 2 729 2 069 4 482 5 260 062
                   
April 4 917 4 185 732 18 432 1 454 730 724 1 456 5 261 518
Maj 5 003 4 026 977 24 603 1 850 766 1 084 2 061 5 263 579
Juni 5 025 3 863 1 162 29 464 2 064 913 1 151 2 313 5 265 892
                   
2:a kvartalet 14 945 12 074 2 871 72 499 5 368 2 409 2 959 5 830 5 265 892
                   
Juli 5 039 3 833 1 206 25 513 2 062 919 1 143 2 349 5 268 241
Augusti 5 163 3 847 1 316 37 809 2 546 1 752 794 2 110 5 270 351
September 4 964 3 596 1 368 31 098 2 288 1 237 1 051 2 419 5 272 770
                   
3:e kvartalet 15 166 11 276 3 890 94 420 6 896 3 908 2 988 6 878 5 272 770

Källa: Befolknings-och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,   vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/09/vamuu_2006_09_2006-10-19_tie_001_sv.html