Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 16.11.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 274 193 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 274 193 i slutet av oktober. Befolkningen ökade under januari-oktober med 18 600 personer, vilket är 2 000 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 9 950 födda mera än döda. Förra året var skillnaden mellan födda och döda 8 750.

Före slutet av oktober år 2006 föddes det 49 700 barn, dvs. 1 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 39 750, vilket är 200 personer mindre än under januari-oktober 2005. Under januari-oktober flyttade 18 850 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 10 200 personer. Inflyttningen ökade med 300 personer, men utflyttningen minskade med 450 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av oktober totalt 244 800. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 5 000 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-oktober 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 49 700 39 732 9 968 244 823 18 857 10 212 8 645 18 613 5 274 193
                   
Januari 4 874 4 271 603 20 901 1 749 1 122 627 1 230 5 256 810
Februari 4 636 3 703 933 16 844 1 424 812 612 1 545 5 258 355
Mars 5 186 4 308 878 17 306 1 626 800 826 1 704 5 260 059
                   
1:a kvartalet 14 696 12 282 2 414 55 051 4 799 2 734 2 065 4 479 5 260 059
                   
April 4 919 4 186 733 18 432 1 454 730 724 1 457 5 261 516
Maj 5 004 4 027 977 24 604 1 850 767 1 083 2 060 5 263 576
Juni 5 028 3 863 1 165 29 468 2 067 913 1 154 2 319 5 265 895
                   
2:a kvartalet 14 951 12 076 2 875 72 504 5 371 2 410 2 961 5 836 5 265 895
                   
Juli 5 038 3 834 1 204 25 514 2 070 921 1 149 2 353 5 268 248
Augusti 5 163 3 854 1 309 37 817 2 551 1 799 752 2 061 5 270 309
September 4 968 3 657 1 311 31 255 2 350 1 424 926 2 237 5 272 546
                   
3:e kvartalet 15 169 11 345 3 824 94 586 6 971 4 144 2 827 6 651 5 272 546
                   
Oktober 4 884 4 029 855 22 682 1 716 924 792 1 647 5 274 193

Källa: Befolknings-och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/10/vamuu_2006_10_2006-11-16_tie_001_sv.html