Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 21.12.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 275 428 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 275 428 i slutet av november. Befolkningen ökade under januari-november med 19 850 personer, vilket är 1 950 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 10 550 födda mera än döda. Förra året var skillnaden mellan födda och döda 9 450.

Före slutet av november år 2006 föddes det 54 400 barn, dvs. 1 250 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 43 850, vilket är 150 personer fler än under januari-november 2005. Under januari-november flyttade 20 450 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 11 200 personer. Inflyttningen ökade med 500 personer, men utflyttningen minskade med 300 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av november totalt 263 850. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 4 150 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-november 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 54 394 43 832 10 562 263 860 20 474 11 188 9 286 19 848 5 275 428
                   
Januari 4 874 4 272 602 20 899 1 749 1 123 626 1 228 5 256 808
Februari 4 637 3 703 934 16 844 1 425 814 611 1 545 5 258 353
Mars 5 185 4 308 877 17 305 1 626 800 826 1 703 5 260 056
                   
1:a kvartalet 14 696 12 283 2 413 55 048 4 800 2 737 2 063 4 476 5 260 056
                   
April 4 919 4 186 733 18 432 1 455 730 725 1 458 5 261 514
Maj 5 004 4 027 977 24 604 1 850 768 1 082 2 059 5 263 573
Juni 5 029 3 863 1 166 29 468 2 068 917 1 151 2 317 5 265 890
                   
2:a kvartalet 14 952 12 076 2 876 72 504 5 373 2 415 2 958 5 834 5 265 890
                   
Juli 5 039 3 835 1 204 25 515 2 070 925 1 145 2 349 5 268 239
Augusti 5 164 3 854 1 310 37 821 2 565 1 815 750 2 060 5 270 299
September 4 972 3 661 1 311 31 265 2 359 1 443 916 2 227 5 272 526
                   
3:e kvartalet 15 175 11 350 3 825 94 601 6 994 4 183 2 811 6 636 5 272 526
                   
Oktober 4 895 4 134 761 22 861 1 793 1 039 754 1 515 5 274 041
November 4 676 3 989 687 18 846 1 514 814 700 1 387 5 275 428

Källa: Befolknings-och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,   vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/11/vamuu_2006_11_2006-12-21_tie_001_sv.html