Publicerad: 28.12.2006

Folkmängden vid årsskiftet 5 277 300

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 277 300 i slutet av år 2006. Folkmängden beräknas öka med 21 700 personer, dvs. 0,4 procent, under året. Ökningen är 2 700 personer större än året innan och den största på 13 år. Folkmängden ökar mer än föregående år på grund av ökningen av emigrationen och antalet födda.

Folkmängden ökar i nio landskap samt på Åland. Kvantitativt sett mest ökar folkmängden i Nylands, Birkalands och Norra Österbottens landskap. Relativt sett ökar den mest i Nylands, Östra Nylands och Birkalands landskap.

Folkmängden minskar i 10 landskap. Kvantitativt sett mest minskar folkmängden i Södra Savolax, Lappland, Kymmenedalen och Kajanaland. Relativt sett mest minskar folkmängden i Kajanaland och Södra Savolax.

Under år 2006 uppskattas 22 700 personer flytta från utlandet till Finland. Det är fråga om det största antalet under vårt lands självständighet. Föregående rekord var från år 2005, då 21 400 personer flyttade till Finland. Från Finland uppskattas det flytta 12 100 personer. Flyttningsvinsten uppskattas vara 10 600 personer. Nettoinvandringen är den största på 15 år. Enligt uppskattning uppgår antalet omflyttningar mellan kommuner till 286 000, vilket är 4 100 färre än året innan.

Uppskattningsvis föds det 59 100 barn år 2006. Antalet födda är 1 300 fler än i fjol och det största antalet sedan år 1997. Antalet döda uppskattas vara 48 000 personer, 100 fler än året innan. Det uppskattade födelseöverskottet för år 2006 är 11 100, vilket är mer än på 10 år.

Uppskattningsvis ingås 28 300 äktenskap fram till utgången av året, dvs. 1 000 färre än året innan. Skilsmässor beviljas enligt uppskattning till ett antal av 13 300. Antalet registrerade partnerskap uppskattas vara 180 under år 2006.

Statistikcentralens uppskattning av folkmängden bygger på preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna för januari-november. Befolkningsförändringarna för december har uppskattats på basis av utvecklingen der gångna året och i december under de två föregående åren. Man har räknat ut förändringen i folkmängden och uppskattningen av folkmängden kommunvis utgående från de uppskattade befolkningsförändringarna. De uppskattade befolkningsförändringarna publiceras bara gällande hela landet.

Befolkningsförändringarna åren 1990-2006*

År Levande
födda barn
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner   
Inflyttning Utflyttning Netto-
invandring
Total-
förändring
Folkmängd vid årets slut
                   
1990 65 549 50 058 15 491 187 489 13 558 6 477 7 081 24 095 4 998 478
1991 65 395 49 294 16 101 176 831 19 001 5 984 13 017 30 524 5 029 002
1992 66 731 49 844 16 887 170 084 14 554 6 055 8 499 25 980 5 054 982
1993 64 826 50 988 13 838 175 118 14 795 6 405 8 390 22 930 5 077 912
1994 65 231 48 000 17 231 211 086 11 611 8 672 2 939 20 842 5 098 754
                   
1995 63 067 49 280 13 787 209 848 12 222 8 957 3 265 18 072 5 116 826
1996 60 723 49 167 11 556 229 545 13 294 10 587 2 707 15 494 5 132 320
1997 59 329 49 108 10 221 234 827 13 564 9 854 3 710 15 029 5 147 349
1998 57 108 49 262 7 846 251 517 14 192 10 817 3 375 12 297 5 159 646
1999 57 574 49 345 8 229 254 863 14 744 11 966 2 778 11 656 5 171 302
                   
2000 56 742 49 339 7 403 256 401 16 895 14 311 2 584 9 813 5 181 115
2001 56 189 48 550 7 639 278 296 18 955 13 153 5 802 13 786 5 194 901
2002 55 555 49 418 6 137 270 277 18 113 12 891 5 222 11 394 5 206 295
2003 56 630 48 996 7 634 269 666 17 838 12 083 5 755 13 437 5 219 732
2004 57 758 47 600 10 158 279 998 20 333 13 656 6 677 16 879 5 236 611
                   
2005 57 745 47 928 9 817 290 149 21 355 12 369 8 986 18 969 5 255 580
2006* 59 100 48 000 11 100 286 000 22 700 12 100 10 600 21 700 5 277 300

*) Uppskattning. Områdesindelningen för alla år enligt 1.1.2006.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/vamuu_2006_2006-12-28_tie_001_sv.html