Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, april

Publicerad: 20.8.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 339 870 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 339 870 i slutet av juli. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 13 550 personer, vilket är 2 050 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 7 850 personer.

Fram till slutet av juli år 2009 föddes 35 400 barn, dvs. 200 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 29 700, dvs. 600 personer fler än under januari-juli 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-juli 14 150 personer till Finland från utlandet, medan 6 300 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 2 200 personer och utvandringen med 550 personer.

Fram till slutet av juli uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 137 750. Omflyttningarna minskade med 11 800 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 35 412 29 689 5 723 137 768 14 131 6 298 7 833 13 556 5 339 870
                   
Januari 5 042 4 752 290 18 438 2 163 1 172  991 1 281 5 327 595
Februari        4 579 4 292 287 15 431 1 838 950 888 1 175 5 328 770
Mars 5 191 4 596 595 16 638 1 852 822 1 030 1 625 5 330 395
                   
1. kvartalet 14 812 13 640 1 172 50 507 5 853 2 944 2 909 4 081 5 330 395
                   
April 5 118 4 125 993 17 323 1 849 846 1 003 1 996 5 332 391
Maj 5 058 4 116 942 21 697 1 810 775 1 035 1 977 5 334 368
Juni 5 114 3 994 1 120 25 802 2 273 997 1 276 2 396 5 336 764
                   
2. kvartalet 15 290 12 235 3 055 64 822 5 932 2 618 3 314 6 369 5 336 764
                   
Juli 5 310 3 814 1 496 22 439 2 346 736 1 610 3 106 5 339 870

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/07/vamuu_2009_07_2009-08-20_tie_001_sv.html