Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2009 samt förhandsuppgifterna 2010

Kvartal och år Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen 2) Äktenskap Skils- mässor
I - III 2010* 46 207 37 790 8 417 209 145 18 714 9 058 9 656 18 073 23 993 10 379
I - III 2009 45 858 37 272 8 586 205 403 20 928 9 518 11 410 19 996 25 008 10 216
I-III 2010* - I-III 2009 349 518 -169 3 742 -2 214 -460 -1 754 -1 923 -1 015 163
I 2009 14 792 13 610 1 182 50 825 6 304 2 878 3 426 4 608 4 615 3 449
II 2009 15 286 12 259 3 027 65 296 6 267 2 727 3 540 6 567 7 249 3 314
III 2009 15 780 11 403 4 377 89 282 8 357 3 913 4 444 8 821 13 144 3 453
IV 2009 14 572 12 611 1 961 58 741 5 771 2 633 3 138 5 117 4 828 3 311
I 2008 14 956 13 015 1 941 54 600 6 557 2 922 3 635 5 576 4 756 3 411
II 2008 14 995 12 170 2 825 71 208 7 056 2 809 4 247 7 072 7 251 3 336
III 2008 15 412 11 731 3 681 89 830 9 397 5 130 4 267 7 948 14 124 3 510
IV 2008 14 167 12 178 1 989 53 394 6 104 2 796 3 308 5 234 4 883 3 214
I-IV 2009 60 430 49 883 10 547 264 144 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
I-IV 2008 59 530 49 094 10 436 269 032 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
I-IV 2007 58 729 49 077 9 652 279 376 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
I-IV 2006 58 840 48 065 10 775 272 791 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
I-IV 2005 57 745 47 928 9 817 275 208 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
2009 - 2008 900 789 111 -4 888 -2 415 -1 506 -909 -717 -1 178 56
2008 - 2007 801 17 784 -10 344 3 085 1 214 1 871 2 301 1 517 247
2007 - 2006 -111 1 012 -1 123 6 585 3 578 336 3 242 2 154 1 261 -31
2006 - 2005 1 095 137 958 -2 417 1 096 -262 1 358 2 406 -1 047 -128
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2010 områdesindelningen.
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2009 av de slutliga uppgifterna.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2010, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2009 samt förhandsuppgifterna 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/09/vamuu_2010_09_2010-10-21_tau_002_sv.html