Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 16.12.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 373 600 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 373 600 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 22 150 personer. Folkökningen var 1 450 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 12 050 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av november år 2010 föddes 56 150 barn, dvs. 600 fler än under januari-november förra året. Antalet döda var 46 000, dvs. 500 personer fler än under januari-november 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-november 22 900 personer till Finland från utlandet, medan 10 900 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 950 personer och utvandringen med 450 personer.

Fram till slutet av november uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 248 150. Omflyttningarna ökade med 3 850 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/11/vamuu_2010_11_2010-12-16_tie_001_sv.html