Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-III

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 7 805 -531 - - 11 308 1 308 19 113 777
FASTA FINLAND 7 796 -495 -42 -16 11 148 1 221 18 902 710
Nyland 5 573 -109 1 998 207 4 901 1 020 12 472 1 118
Egentliga Finland 368 -144 427 -210 675 -122 1 470 -476
Satakunta -253 59 -399 -126 284 5 -368 -62
Egentliga Tavastland 119 187 160 -214 237 50 516 23
Birkaland 888 -48 1 292 260 780 -40 2 960 172
Päijänne-Tavastland -189 -94 277 -3 283 45 371 -52
Kymmenedalen -440 -81 -506 -217 446 -26 -500 -324
Södra Karelen -292 -68 -397 -54 286 -18 -403 -140
Södra Savolax -483 88 -355 -198 202 25 -636 -85
Norra Savolax -132 8 42 456 361 102 271 566
Norra Karelen -105 189 -266 -153 291 -29 -80 7
Mellersta Finland 272 -166 -2 -212 291 32 561 -346
Södra Österbotten 84 105 -123 245 281 8 242 358
Österbotten 360 -143 -122 138 708 153 946 148
Mellersta Österbotten 195 -16 -229 -86 122 35 88 -67
Norra Österbotten   2 063 -124 -530 50 489 66 2 022 -8
Kajanaland -271 -118 -575 -48 144 -2 -702 -168
Lappland 39 -20 -734 149 367 -83 -328 46
ÅLAND 9 -36 42 16 160 87 211 67
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2011, Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/09/vamuu_2011_09_2011-10-27_tau_003_sv.html