Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I

Korrigerad 6.6.2012. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 733 -710 - - 2 955 -52 3 688 -762
FASTA FINLAND 744 -714 -6 -12 2 918 -68 3 656 -794
Nyland 1 419 -133 661 -12 1 376 -27 3 456 -172
Egentliga Finland -15 14 -72 -143 209 17 122 -112
Satakunta -173 -80 -169 -49 114 57 -228 -72
Egentliga Tavastland -23 -14 -4 1 47 -33 20 -46
Birkaland 178 -18 330 157 120 -46 628 93
Päijänne-Tavastland -110 33 41 -29 64 -19 -5 -15
Kymmenedalen -234 -5 -63 -18 119 5 -178 -18
Södra Karelen -143 -25 -31 64 83 28 -91 67
Södra Savolax -264 -53 -102 -67 109 41 -257 -79
Norra Savolax -163 -72 -25 141 74 -15 -114 54
Norra Karelen -118 -66 -56 37 63 -7 -111 -36
Mellersta Finland -7 -94 -42 -4 92 -12 43 -110
Södra Österbotten -65 -79 -9 -64 84 6 10 -137
Österbotten 66 -17 -85 -44 129 14 110 -47
Mellersta Österbotten 39 -7 -47 17 21 -26 13 -16
Norra Österbotten   525 -49 -127 10 110 -1 508 -40
Kajanaland -100 17 -113 -7 36 -4 -177 6
Lappland -68 -66 -93 -2 68 -46 -93 -114
ÅLAND -11 4 6 12 37 16 32 32
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/03/vamuu_2012_03_2012-04-24_tau_004_sv.html