Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 605 48 - - 3 517 322 4 122 370
FASTA FINLAND 595 26 - 6 3 512 358 4 107 390
Nyland 1 323 -22 912 259 1 614 123 3 849 360
Egentliga Finland -82 -57 70 140 265 47 253 130
Satakunta -166 8 -111 66 168 52 -109 126
Egentliga Tavastland -116 -79 36 43 92 35 12 -1
Birkaland 130 -38 281 -57 149 11 560 -84
Päijänne-Tavastland -91 23 -7 -47 85 12 -13 -12
Kymmenedalen -167 81 -63 3 135 11 -95 95
Södra Karelen -147 -2 -73 -56 47 -35 -173 -93
Södra Savolax -247 29 -13 98 46 -63 -214 64
Norra Savolax -206 -37 -171 -145 91 12 -286 -170
Norra Karelen -118 3 -67 -12 106 29 -79 20
Mellersta Finland 56 70 -203 -166 69 -25 -78 -121
Södra Österbotten -61 8 -35 -31 73 -17 -23 -40
Österbotten 7 -55 -168 -76 210 76 49 -55
Mellersta Österbotten 21 -19 -58 -32 56 33 19 -18
Norra Österbotten   580 60 -43 93 143 2 680 155
Kajanaland -87 14 -100 16 62 24 -125 54
Lappland -34 39 -187 -90 101 31 -120 -20
ÅLAND 10 22 - -6 5 -36 15 -20
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/03/vamuu_2013_03_2013-04-23_tau_004_sv.html