Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2013 och 2012

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      Äkten- skap      Skils- mässor
2013* I 14 295 13 910 385 52 709 6 858 3 094 3 764 4 149 4 021 3 596
2013* II 14 716 12 744 1 972 65 518 6 997 2 737 4 260 6 232 6 231 3 585
2013* III 15 403 11 975 3 428 90 834 9 876 4 660 5 216 8 644 10 680 3 515
2013* IV 13 708 12 556 1 152 56 011 6 567 2 804 3 763 4 915 4 227 3 086
2013* I-IV 58 122 51 185 6 937 265 072 30 298 13 295 17 003 23 940 25 159 13 782
 
2012* I 14 798 14 241 557 54 603 6 256 3 061 3 195 3 752 4 535 3 476
2012* II 14 886 12 452 2 434 70 143 7 027 3 091 3 936 6 370 6 948 3 305
2012* III 15 758 12 046 3 712 93 684 10 206 4 694 5 512 9 224 11 502 3 367
2012* IV 14 048 12 726 1 322 60 746 6 931 2 776 4 155 5 477 6 008 2 887
2012* I-IV 59 490 51 465 8 025 279 176 30 420 13 622 16 798 24 823 28 993 13 035
 
I 2013* – I 2012* -503 -331 -172 -1 894 602 33 569 397 -514 120
II 2013* – II 2012* -170 292 -462 -4 625 -30 -354 324 -138 -717 280
III 2013* – III 2012* -355 -71 -284 -2 850 -330 -34 -296 -580 -822 148
IV 2013* – IV 2012* -340 -170 -170 -4 735 -364 28 -392 -562 -1 781 199
2013* – 2012* -1 368 -280 -1 088 -14 104 -122 -327 205 -883 -3 834 747

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.04.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2014, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2013 och 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-24_tau_003_sv.html